fbpx
2024年全球熱錢料湧入英國 曼城3年來租金狂升40%

2024年全球熱錢料湧入英國 曼城3年來租金狂升40%

2024年將至,經過風高浪急嘅一年,如果冇在股票市場損手已經算係萬幸。高息環境令物業市場停滯,按揭成本激增令潛在買家欲步。但事有兩面,很多潛在買家都改買為租,令租金大增。究竟明年英國樓市會點?以下有幾個觀點可以分享
港人移英潮炒熱英國樓 估值已達1028億元

港人移英潮炒熱英國樓 估值已達1028億元

自英國推出BNO簽證以來,英國已批出相關簽證達17.6萬宗,至今已有逾16萬港人前往英國,港人亦隨即成為英國物業最大海外投資者,在英格蘭和威爾士擁有24,759個物業,市場估值高達108億英鎊(即1,028億港元),佔英國海外物業投資者的13% 。
移民英國儲里數 儲Avios換機票攻略2023

移民英國儲里數 儲Avios換機票攻略2023

如果你已移民英國,而以前曾經有儲里數習慣,咁你大概會感嘆,點解英國冇乜人會儲里數嘅?亦唔似香港咁多優惠畀你快速累積里數,咁係咪就唔使儲?其實啱一半,儲里數手段的確少咗,但錢你係會照使架嘛,所以就算難儲,都應該盡量儲,咁先為之唔浪費,本文就教你點樣在英國儲里數換機票啦!
破解投資英國樓花的迷思

破解投資英國樓花的迷思

過去有很多英國物業投資者比較喜歡買二手樓,原因大致因為覺得二手樓比較抵玩。筆者兩者皆有涉獵,究竟買樓花是否一定唔抵。以下筆者想破解投資樓花的迷思
調查料今年13500有錢人遷出中國全球最勁 香港1000人按比例最多

調查料今年13500有錢人遷出中國全球最勁 香港1000人按比例最多

經過良禽擇木而棲,有錢人有錢,最有能力移民爭取更好的生活和賺錢機會。早前Henley & Partners的私人財富遷移報告,追蹤了過去10年來淨資產至少有100萬美元的有錢人遷出和遷入國家和地區的資料,預計今年會有122,000有錢人遷到新國家和地區,其中中國最多人遷出,香港排名第6,但按人口比例,相信香港遷出的有錢人佔人口比例全球最高。
英國買樓常見維修事項

英國買樓常見維修事項

喺英國做業主,固然可以收到一筆豐厚嘅租金回報,但係好多屋由於樓齡始終比較舊,很多時都係已經超過40年或以上嘅物業。所以遇上很多維修嘅問題都要特別留意。上次跟大家討論過做業主除咗遇上惡租客外,今次會分享業主常常遇到嘅維修事項。
英國新租務管制對業主係惡夢?

英國新租務管制對業主係惡夢?

近幾年很多香港人都已經在英國置業,並用作為出租物業之用,近月市場紛紛討論最新租務管制政策對投資者嘅影響。其實這個政策對租客增強了保障,然而對業主的權益真的削弱了嗎?今日我會分享一些惡租客事件去解構在新政策下,作為投資者面對嘅惡夢。 其實如果想做一個快樂業主並不困難,市場對於政府資助交租的房屋(HA Housing)更具吸引力,因為可以避免遇到一些「惡租客」。如果想了解新租務管制條例對業主有咩影響,同點樣可以快快樂樂收租。大家可以參加9月22日(星期五)晚上8:00舉行網上講座。報名參加可以免費獲贈由資深英國地產投資者兼KOL 皮爺主編嘅「政府資助房(HA)投資天書」
投資英國樓 應從小鎮尋寶

投資英國樓 應從小鎮尋寶

近年唔少香港人都很積極去英國投資物業,當中他們以一些大城市好似曼城、伯明翰、倫敦作為主要投資對象。尤其以市中心30分鐘內車程的小區為主,主要原因是出租有保障,同埋有不俗升值潛力。但呢幾年已經升值唔少,而且好盤越來越難得。因此筆者走訪英國各地小鎮去為大家尋寶,當中我為大家剖析點解小鎮係值得大家去投資理由,同埋介紹一個我去過好值得大家去考慮嘅小鎮。
顛覆港人想像 超高通脹下 英國消費竟然平過香港?

顛覆港人想像 超高通脹下 英國消費竟然平過香港?

近期愈來愈多港人移居海外,英國是熱門選擇之一,小弟皮爺都係其中一個。嚟緊我將會喺WavingCat寫寫居英所見所聞,破解港人對英國嘅各種迷思,呢篇作為第一篇,就講講大家長久覺得「英國生活費好高」其實可能係假像,而且高通脹其實唔係傳媒講到咁嚴重!
英國地盤工搶人才 砌磚月入可達10萬

英國地盤工搶人才 砌磚月入可達10萬

藍領行業其實在外國相當吃香,英國政府有意放寬對建築業外勞的工作簽證要求。英國目前的砌磚工人短缺,部分工人的年薪更可突破12.5萬英鎊(約120萬港元),翻查資料發現,該年薪更高於英國全國平均逾3倍!