UA私人貸款 即抽紅色Tesla Model 3 兼享現金獎高達$18,000 ︳申請即送$400超市現金券

UA私人貸款
UA私人貸款 即抽紅色Tesla Model 3 兼享現金獎高達$18,000 全城最豪最筍

坊間的私人貸款服務林林總總,除咗要比較還款期長短、利息多少外,要計埋有乜送同回贈,先稱得上最豪最筍。好似UA亞洲聯合財務,新舊客戶只要喺即日至8月29日,申請及提取私人貸款,即有機會參加【UA30真勁抽】,隨時抽中紅色Tesla Model 3乙部,價值$354,000! 

WavingCat今次拎到獨家優惠 !!!!大家喺7月31日前,只要經我哋成功網上申請(不論批核與否),會送出$400超市現金禮券*!(記得填Google Form通知返我哋!)

立即申

UA30真勁抽 紅色TESLA MODEL 3

申請私人貸款周轉之餘,順便試一試你嘅運氣,新舊客戶1基本上只要符合下面4大條件,就有得抽紅色Tesla Model 3嘅一次機會:

  1. 於即日至2023年8月29日下午11時59分申請及提取有闗私人貨款
  2. 於本活動之推廣期内申請並成功提取分期私人貸款及還款期達12個月或以上之合資格客戶即可自動參與此活動,毋須登記。
  3. 本活動只限於合資格客戶透過網上平台、「YES UA」手機應用程式、電話專線、UA亞洲聯合財務分行或貸款部遞交之貸款申請。若透過其他途徑申請貸款,將不可獲得參與本活動之抽獎機會。
  4. 受僱於UA亞洲聯合財務的員工皆不合資格參加抽獎活動。

(推廣生意的競賽牌照號碼:56987)

優惠詳情及條款細則請參閱有關網址

係嘅,無錯~紅色Tesla Model 3得一部係唔易抽,不過其實合資格嘅客戶,可按其貸款金額,享有e-Cash開戶獎賞及分期私人貸款獎賞嘅現金獎,最高有$18,000架,人人有份,金額仲係全港最高添!

立即申請

UA私人貸款

UA私人貸款

送你全城最高2現金獎高達$18,000

一部紅色Tesla Model 3好難抽得中?又係嘅,有時候獎賞呢家嘢都係實際啲好,所以UA一樣提供現金獎,最高有$18,000架,仲要人人有份!

分期私人貸款額e-Cash開戶獎賞分期私人貸款獎賞現金獎(e-Cash開戶獎賞+ 分期私人貸款獎賞)
< $10,000$200$100$300
$10,000 – $29,999$200$500$700
$30,000 – $49,999$200$800$1,000
$50,000 – $69,999$200$1,500$1,700
$70,000 – $89,999$200$2,500$2,700
$90,000 – $109,999$200$3,500$3,700
$110,000 – $249,999$200$4,800$5,000
$250,000 – $399,999$200$7,800$8,000
$400,000 – $499,999$200$9,800$10,000
$500,000 – $549,999$200$11,800$12,000
$550,000 – $699,999$200$13,800$14,000
$700,000 – $799,999$200$15,800$16,000
≥ $800,000$200$17,800$18,000

優惠詳情及條款細則請參閱有關網址

【立即申請】

1新舊客戶定義為於申請日期起計前24個月內於本公司並未持有任何形式之貸款交易,在推廣期開立的e-Cash循環備用現金戶口除外。

2截至2023年5月,UA之現金獎為全港最高(與本港主要財務公司比較)。

優惠期有限並受條款及細則約束,詳情請向亞洲聯合財務有限公司的客戶服務主任查詢

亞洲聯合財務有限公司保留一切有關批核借貸申請之權利
忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介
查詢及投訴熱線:2681 8888
放債人牌照號碼:1299/2022
推廣生意的競賽牌照號碼:56987

*WavingCat加碼優惠$400超市現金券條款及細則:

  1. 由2023年7月7日至7月31日,經WavingCat連結成功網上申請UA i-Money私人貸款,無論成功批核與否,均合資格獲取$400超市現金禮券。
  2. 申請上述私人貸款後,須填此Google Form表格,所填個人資料須與申請貸款時輸入的資料相同。
  3. 申請貸款時請勿使用無痕視窗、VPN、關閉cookies等,以免影響核實申請人資料,否則有關獎賞或未能發放予合資格人士。
  4. 資料及資格一經核實,我們會盡快通知申請者領獎。
  5. 任何獎賞一經發出,不設補發。
  6. WavingCat保留一切發放$400超市現金券獎賞的任何權利。

忠告:借錢梗要還,咪俾錢中介

提早全數清還貸款需繳付有關費用,詳情請參閱私人分期貸款條款及細則。


上一篇文章信用卡分期|全港最齊全信用卡簽賬分期計劃 完全比較2023
下一篇文章傳金磚峰會討論建立共同貨幣 由黃金支持 挑戰美元地位