【Tesla Bot :Tesla出AI機器人 完美複製人類行為?】

Tesla Bot

Tesla CEO Elon Musk於19日表示,Tesla正在開發人型機器人,預計明年打造出第一架原型機!Tesla將汲取超級工廠自動化設備經驗,以及自動駕駛技術軟硬體架構,打造這款名為「Tesla Bot」的機器人,負責處理日常的一些「無聊」作業。

「Tesla Bot」是什麼?

Tesla Bot

在「Tesla AI 日」上,Elon Musk找來一名身形類似的模特兒扮演「Tesla Bot」並搞笑跳了一段機械舞。,他一邊說:「我們非常擅長於感測器與電池,明年可能會出現類似這樣的機器人原型。」他還補充說,雖然演員不是真正的機器人,但Tesla Bot會是真正的機器人,只是剛開始還不會讓它工作,「當然它將會是友善的,並穿梭於人類世界,旨在消除危險、重複性高且無聊的任務。」

「Tesla Bot」用咩技術?

這款代號為Optimus的機器人,使用與Tesla 用於自動駕駛技術相同的晶片及感測器,身高為5尺8吋(約172公分),體重為125磅(約56.6公斤),臉上螢幕可顯示有用資訊。 根據Tesla展示的資料,自動駕駛攝像機將安裝在機器人頭部,機器人將可承受45磅的重量、舉起150磅的重量。Elon Musk稱,它每小時可跑5英里的距離。他還指出:「它應該能夠去商店幫我買一下雜貨等等。」雖然他並未明確表示未來是否會將其量產,但他表示有很大的可能會將其帶入到特斯拉汽車系統裡,成為人工智慧助理。

WavingCat提供即時全面的樓市、移民、置業、財經、加密貨幣、獨家優惠資訊。無論你係投資新手定係資產管理大師,WavingCat都會幫你捉緊錢途。

Follow我們 Social Channel 得到最新資訊 : IG: wavingcat.hk FB: WavingCat招財貓


上一篇文章【唔要Big Big Shop? TVB與邵氏2億收購Ztore】
下一篇文章【出年再開分店 ?Donki疫市銷售額激增2.77倍】